Odrastanje dječaka

14 Članaka

Objavio Polona Bencun -

GRUPA DJEČAKA: ZAKON ĐUNGLE

A grupa dječaka… e to zaslužuje poseban članak! Grupa pruža intimnost, sigurnost, pripadnost, prijateljstvo, sve ono što treba svaki dječak. U grupi vlada natjecanje, neprestano dokazivanje i nadmetanje. Slične grupice u mlađoj školskoj dobi formiraju i djevojčice, i budim iskreni i tamo prilično vlada zakon džungle –  često je okrutno ismijavanje, zadirkivanje, odbacivanje i izoliranje koje služi tome da se dokaže moć, hijerarhija, dominacija.  Obično je jedan dječak ili djevojčica meta i svi sudjeluju u maltretiranju jer nikad se ne zna kada ja mogu postati predmet izrugivanja a slabost se ne smije pokazati. Skretanjem pažnje i ismijavanjem nekog drugog, štite sebe! Međutim, za razliku od grupa djevojčica, pravi muški klub ima “kodeks šutnje”. Biti muškarac znači stoički trpiti, ne biti izdajica, nikome ne reći! Ova šutnja nastaje zbog straha od isključenja iz grupe, odmazde, mogućnosti da i sami postanu žrtve. Sigurna sam da svi imaju manje ili više bolna sjećanja ovog tipa iz svog djetinjstva. Ovakva zlostavljanja mogu trajati godinama, žrtve ne vide izlaz, nitko ne primjećuje i ne pita, oni sami neće biti izdajice i stoički podnose jer pomoći i onako nema.

Objavio Polona Bencun -

DJEČACIMA JE TEŽE U ŠKOLI

Dječacima je (u prosjeku, naravno) značajno teže i u školi zbog bioloških faktora: veće potrebe za fizičkom aktivnošću (važan način na koji ispucavaju stres i frustraciju), relativne razvojne nezrelosti (dječaci u prosjeku neurološki sporije sazrijevaju, kasnije ulaze u pubertet, kasnije sazrijevaju).

Objavio Polona Bencun -

NIJE SVEJEDNO KOJI MOZAK IMATE: MUŠKI ILI ŽENSKI

Dječaci i djevojčice se ne razlikuju samo po vanjskim karakteristikama, puno veće i značajnije su razlike u strukturi i funkcioniranju mozga. MR snimke mozga pokazuju da ženski mozak ima značajno veće centre za govor i slušanje, emocije i zapažanje emocija kod drugih te emocionalno sjećanje (pamtiti će najsitnije detalje emocionalnih događaja). Za razliku od muškarca koji imaju veći centar za spolni nagon, registraciju opasnosti, djelovanje i agresivnost (neutralne situacije vidjeti će kao potencijalnu opasnost).

Objavio Polona Bencun -

TRAUMA ODRASTANJA

Svako odrastanje je „trauma“! Na svijet dolazimo bespomoćni i u potpunosti ovisni o „divovima“ oko nas, njihovoj ćudi i volji. Istovremeno nemamo mogućnost razumijevanja jezika, pravila i običaja koja vladaju na mjestu gdje smo se našli i treba nam popriličan broj godina dok ih naučimo. Dodatno, rađamo se u tijelu koje ne kontroliramo i koje ima dva oprečna (vrlo intenzivna) stanja ugode i neugode. I na kraju (valjda da stvar bude još kompliciranija) kao bebe puno intenzivnije doživljavamo, jače smo otvoreni i prijemčljivi za emocionalna stanja okoline (koja naravno ne razumijemo).

Takve postavke uz najdobronamjernije i najbrižnije roditelje su plodno tlo za frustraciju i stres.