NAJČEŠĆE RODITELJSKE GREŠKE

Koje su najčešće roditeljske greške i načini koji blokiraju djetetovu emocionalnu inteligenciju:    

  1. Ignoriranje djetetovih osjećaja, često dječje uzrujavanje smatramo gnjavažom, nečim nevažnim što će i tako proći će samo od sebe, samo treba pričekati.
  2. Ponekad su roditelji pretjerano popustljivi, primjećuju djetetove osjećaje ali ne pokušavaju ukazati na drugačiju mogućnost reagiranja.  Teško se nose s djetetovim emocijama tuge ili ljutnje pa ih pokušavaju što prije umiriti najčešće cjenkanjem i mitom, samo da dijete prestane biti tužno ili ljuto.
  3. Za dijete su najteže roditeljske reakcije koje su praćene prezirom ili ismijavanjem djetetovih osjećajima, grubost  u kritiziranju i kažnjavanju ostavlja trajne ožiljke.

Za razliku od njih, emocionalno adekvatni roditelji razumiju i koriste djetetovu uzrujanost za emocionalni trening. Shvaćaju djetetove osjećaje dovoljno ozbiljno i pokušavaju razumjeti što ih točno muči, pomažu djetetu doći do adekvatnih načina kako umiriti osjećaje. Ovi roditelji i sami vladaju bar osnovama emocionalne inteligencije. Emocionalno sposobni roditelji bolje se slažu sa svojom djecom, ona im pokazuju više ljubavi i u njihovoj blizini se osjećaju manje napetima, imaju manje razine stresa.