Svađate se? Izvrsno! Iskoristite priliku!

Ono što najviše razvija emocionalnu inteligenciju su trenutci sukoba, frustracije i ljutnje. Kako voditi dijete kroz ove situacije? Najvažnije je ostati u odnosu s djetetom: kada dijete ima ispad, umjesto na njegovo ponašanje (kakvo god ono bilo), usmjerite se na osjećaje: “Vidim da ti je teško, da si ljut/ tužan/bespomoćan, tu sam, pomoći ću ti, pokušati ćemo zajedno naći rješenje” Naravno, ponekad je njihov najveći problem vaša zabrana ili naredba, u tom slučaju je važno ostati dosljedan ali s razumijevanjem:  “Ne to ne možeš, vidim da si razočaran”. Što je dijete više izvan kontrole to vi morate biti mirniji, ali uključeni i sigurni. Nije vaš zadatak da kontrolirate djetetove emocije već svoje!!!

U trenutcima koji su emocionalni nabijeni ili je dijete u psihološkom raspadu, nema smisla odgajati i disciplinirati niti objašnjavati. Tražiti kontrolu u trenutku raspada je nerazumno i uvredljivo!

I na kraju izuzetno je važno, kad se situacija smiri (makar i tjedan poslije), porazgovarati o situaciji koja se dogodila.  Kad je dijete prihvatilo granicu koju ste postavili, vratilo svoje dostojanstvo, smireno je, podsjetite ga na incident i pustite da vam objasni što se po njegovom mišljenju dogodilo?