VAŽNOST SOCIJALNIH VJEŠTINA

Socijalne vještine su djeci jako važne jer one određuju koliko će dijete biti prihvaćeno i popularno. Trenutak ulaska u igru je težak za svako dijete, najomiljenija često budu odbačena kad se pokušaju pridružiti skupini koja se već igra. Djeca mogu bit okrutno izravna:  makni se, mrzimo te, NE ti ne možeš! Popularna djeca (emocionalno inteligentna) promatraju što se događa, prihvaćaju pravila skupine, čekaju potvrdu statusa i tek onda preuzimaju inicijativu u igri za razliku od neusklađene djeca koja prerano pokušavaju preuzeti vodeću ulogu, nameću se, mijenjaju temu prenaglo ili prerano, ne slažu se s ostalima i u konačnici budu odbačena od skupine vršnjaka.  Naravno da njima nije jasno zašto se to događa.